Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 29 xuất bản ngày 01-04-2008: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-03-2008 Quyết định số 475/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu thầu xây dựng công trình thanh toán bằng tiền và quyền sử dụng đất thuộc dự án Hạ tầng đô thị Nam Tuy Hòa - Vũng Rô. (từ trang 03 đến trang 14)
24-03-2008 Quyết định số 540/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 15 đến trang 32)
14-03-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. (từ trang 33 đến trang 34)
20-03-2008 Quyết định số 482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển chức năng và tổ chức về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (trang 35)
20-03-2008 Quyết định số 483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển chức năng và tổ chức về dân số từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh về Sở Y tế. (trang 36)
20-03-2008 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công Thương. (trang 37)
20-03-2008 Quyết định số 485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 38)
20-03-2008 Quyết định số 486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Nội vụ. (trang 39)
20-03-2008 Quyết định số 487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo cho Sở Tài nguyên và Môi trường. (trang 40)
20-03-2008 Quyết định số 488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển chức năng và tổ chức về bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. (trang 41)
20-03-2008 Quyết định số 489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ. (trang 42)
20-03-2008 Quyết định số 490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin; tiếp nhận chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 43 đến trang 44)
20-03-2008 Quyết định số 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. (trang 45)
20-03-2008 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2020. (từ trang 46 đến trang 59)
27-03-2008 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. (từ trang 60 đến trang 61)
33,742,418 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner