Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 25 xuất bản ngày 28-01-2008: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-01-2008 Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 10)
31-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. (từ trang 11 đến trang 14)
31-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. (từ trang 15 đến trang 18)
31-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc thống nhất miễn thu hồi vốn do bò bị thiên tai, bệnh chết và gia hạn thời gian thu hồi vốn cho đối tượng thực hiện Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò năm 2004, 2005. (trang 19)
31-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (từ trang 20 đến trang 21)
31-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (từ trang 22 đến trang 23)
31-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc điều chỉnh nguồn kinh phí đầu tư xây dựng trường tầng và chuẩn quốc gia ở các xã trên địa bàn huyện Phú Hòa. (từ trang 24 đến trang 25)
23-01-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sông Cầu về việc tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. (từ trang 26 đến trang 27)
28-12-2007 Nghị quyết số 263/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. (từ trang 28 đến trang 32)
28-12-2007 Nghị quyết số 264/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2008. (từ trang 33 đến trang 36)
28-12-2007 Nghị quyết số 265/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (từ trang 37 đến trang 38)
08-01-2008 Quyết định số 46/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020. (từ trang 39 đến trang 52)
32,648,499 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner