Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 06-08-2007: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2007 Quyết định số 1315/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên các thôn thuộc xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. (trang 04)
30-07-2007 Quyết định số 1337/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Đông Hòa. (trang 05)
30-07-2007 Quyết định số 1338/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Tây Hòa. (trang 06)
30-07-2007 Quyết định số 1339/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Sơn Hòa. (trang 07)
30-07-2007 Quyết định số 1340/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Tuy An. (trang 08)
30-07-2007 Quyết định số 1341/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Phú Hòa. (trang 09)
30-07-2007 Quyết định số 1342/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Sông Hinh. (trang 10)
30-07-2007 Quyết định số 1343/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho UBND huyện Sông Cầu. (trang 11)
25-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. (từ trang 12 đến trang 15)
25-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 16 đến trang 18)
25-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Phú Hòa năm 2006. (từ trang 19 đến trang 20)
11-07-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 21 đến trang 22)
11-07-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 23 đến trang 30)
11-07-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về nhiệm vụ, biện pháp công tác tài chính - ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 31 đến trang 42)
11-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2006. (từ trang 43 đến trang 53)
11-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020. (từ trang 54 đến trang 55)
11-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về thực hiện Đề án làm giảm tai nạn giao thông từ nay đến năm 2010. (từ trang 56 đến trang 57)
20-07-2007 Quyết định số 1283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Đồ án khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (tỉ lệ 1/2.000) và Thiết kế đô thị (tỉ lệ 1/500). (từ trang 58 đến trang 78)
30-07-2007 Quyết định số 1332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo, chỉnh trang; tỷ lệ 1/2.000 Đồ án Khu dân dụng Phước Hậu (thành phố Tuy Hòa). (từ trang 79 đến trang 89)
30-07-2007 Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Bá Ngọc. (từ trang 90 đến trang 91)
30-07-2007 Quyết định số 1335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Chu Văn An. (từ trang 92 đến trang 93)
25-07-2007 Quyết định số 1313/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2007-2010. (từ trang 94 đến trang 99)
31-07-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-THCB của Trung tâm tin học và Công báo các văn bản đăng trên Công báo số 08, phát hành ngày 20 tháng 7 năm 2007. (trang 100)
33,829,334 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner