Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 09 xuất bản ngày 27-07-2007: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2007 Nghị quyết số 72/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. (từ trang 04 đến trang 06)
19-07-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 2006-2020. (từ trang 07 đến trang 08)
19-07-2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi đặc thù trong hoạt động của HĐND các cấp. (từ trang 09 đến trang 12)
19-07-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 13 đến trang 22)
19-07-2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương. (từ trang 23 đến trang 27)
19-07-2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án, công trình quan trọng theo nghị quyết của HĐND tỉnh. (từ trang 28 đến trang 30)
19-07-2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo các huyện năm học 2007-2008. (từ trang 31 đến trang 32)
19-07-2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao giai đoạn 2006-2010. (từ trang 33 đến trang 36)
19-07-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hòa Định Đông để thành lập thị trấn Phú Hòa và xã Hòa Định Đông thuộc huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 37 đến trang 38)
19-07-2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Phú Lâm để thành lập phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh và phường Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. (từ trang 39 đến trang 40)
23-07-2007 Quyết định số 1303/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú trên địa bàn tỉnh. (từ trang 41 đến trang 44)
24-07-2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. (từ trang 45 đến trang 49)
25-07-2007 Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường biện pháp đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. (từ trang 50 đến trang 51)
25-07-2007 Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 52 đến trang 54)
13-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. (từ trang 55 đến trang 60)
13-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007. (từ trang 61 đến trang 62)
13-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Tuy An năm 2006. (từ trang 63 đến trang 64)
13-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007-2011. (từ trang 65 đến trang 66)
13-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện Tuy An giai đoạn 2007-2011. (từ trang 67 đến trang 68)
33,684,411 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner