Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 08 xuất bản ngày 20-07-2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2007 Quyết định số 1149/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 19)
12-07-2007 Quyết định số 1228/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục ở địa phương. (từ trang 20 đến trang 23)
16-07-2007 Quyết định số 1250/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra liên ngành giữa các ngành có liên quan: Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh trong việc kiểm tra hoạt động Internet, Game Online trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. (từ trang 24 đến trang 38)
17-07-2007 Quyết định số 1269/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản và nước thiên nhiên áp dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 39 đến trang 42)
18-07-2007 Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện. (từ trang 43 đến trang 44)
02-07-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa về việc tổ chức triển khai Luật Cư trú. (từ trang 45 đến trang 47)
13-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. (từ trang 48 đến trang 53)
01-07-2007 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết. (từ trang 54 đến trang 55)
02-07-2007 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 56 đến trang 64)
13-07-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Sông Cầu, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 65)
13-07-2007 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc điều chỉnh dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Sông Cầu năm 2007. (từ trang 66 đến trang 67)
13-07-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Sông Cầu năm 2006. (từ trang 68 đến trang 69)
33,829,490 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner