Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 09-07-2007: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-TT.HĐND của Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2007-2012). (từ trang 04 đến trang 06)
19-06-2007 Quyết định số 1103/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. (từ trang 07 đến trang 44)
27-06-2007 Quyết định số 1128/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 45 đến trang 56)
28-06-2007 Quyết định số 1137/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu cho thuê điểm kinh doanh tại nhà Bách hoá chợ Tuy Hòa và phê duyệt Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà Bách hoá chợ Tuy Hòa giai đoạn I. (từ trang 57 đến trang 66)
04-06-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bán đấu giá tài sản. (từ trang 67 đến trang 69)
14-06-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai Luật Cư trú. (từ trang 70 đến trang 72)
25-06-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ hoạt động trên biển. (từ trang 73 đến trang 75)
26-06-2007 Quyết định số 1126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo, chỉnh trang; tỷ lệ 1/2000 Đồ án Khu dân dụng Nguyễn Trung Trực (thành phố Tuy Hòa). (từ trang 76 đến trang 85)
26-06-2007 Quyết định số 1127/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo, chỉnh trang; tỷ lệ 1/2000 Đồ án Khu dân dụng Lê Thành Phương (thành phố Tuy Hòa). (từ trang 86 đến trang 96)
04-06-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. (từ trang 97 đến trang 99)
08-06-2007 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ các tuyến cáp thông tin trên biển. (từ trang 100 đến trang 101)
20-06-2007 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007. (từ trang 102 đến trang 106)
12-06-2007 Quyết định số 1034/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. (trang 107)
12-06-2007 Quyết định số 1035/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị thành phố Tuy Hòa đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. (trang 108)
12-06-2007 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Đồng Xuân đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. (trang 109)
12-06-2007 Quyết định số 1037/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Sông Cầu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. (trang 110)
12-06-2007 Quyết định số 1038/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Tuy An đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. (trang 111)
12-06-2007 Quyết định số 1039/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Tây Hòa đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. (trang 112)
12-06-2007 Quyết định số 1040/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Đông Hòa đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. (trang 113)
12-06-2007 Quyết định số 1041/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Phú Hòa đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2006. (trang 114)
14-06-2007 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại địa phương do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. (từ trang 115 đến trang 116)
20-06-2007 Quyết định số 1105/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giải quyết đất ở cho hộ nghèo không có đất ở. (từ trang 117 đến trang 119)
21-06-2007 Quyết định số 1112/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống bến xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. (từ trang 120 đến trang 126)
33,829,400 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner