Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 05 xuất bản ngày 02-07-2007: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-05-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2007. (từ trang 03 đến trang 05)
04-05-2007 Quyết định số 784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành thủ tục hồ sơ giải quyết công việc trên một số lĩnh vực tại Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. (từ trang 06 đến trang 34)
11-05-2007 Quyết định số 832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Khoa học và Công nghệ về Sở Bưu chính Viễn thông quản lý. (trang 35)
11-05-2007 Quyết định số 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Giáo dục huyện, thành phố. (từ trang 36 đến trang 37)
18-05-2007 Quyết định số 897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính. (từ trang 38 đến trang 50)
04-05-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. (từ trang 51 đến trang 55)
11-05-2007 Quyết định số 850/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh duyệt Dự án hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Phú Yên đến năm 2020. (từ trang 56 đến trang 69)
17-05-2007 Quyết định số 874/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước cho các hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 70 đến trang 72)
17-05-2007 Quyết định số 875/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xóa nợ thủy lợi phí của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với Công ty Thủy nông Đồng Cam. (từ trang 73 đến trang 74)
21-05-2007 Quyết định số 905/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. (trang 75)
22-05-2007 Quyết định số 910/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Đồ án điều chỉnh Quy hoạch thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đến năm 2025. (từ trang 76 đến trang 86)
33,684,458 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner