Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 02-07-2007: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-TT.HĐND của Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2007-2012). (từ trang 05 đến trang 07)
07-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-TT.HĐND của Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2007-2012). (từ trang 08 đến trang 10)
08-03-2007 Quyết định số 472/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục trong quản lý đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 11 đến trang 49)
19-03-2007 Quyết định số 536/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung phân luồng tuyến giao thông các tuyến đường nội thành thành phố Tuy Hòa cho xe buýt hoạt động. (từ trang 50 đến trang 51)
29-03-2007 Quyết định số 599/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, để thực hiện Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 52 đến trang 56)
29-03-2007 Quyết định số 600/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Công nghiệp cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 57 đến trang 58)
10-04-2007 Quyết định số 657/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường thuộc thành phố Tuy Hòa. (trang 59)
10-04-2007 Quyết định số 658/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính các xã thuộc huyện Phú Hòa. (trang 60)
10-04-2007 Quyết định số 659/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính các xã thuộc huyện Đông Hòa. (trang 61)
10-04-2007 Quyết định số 661/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Sơn Hòa. (trang 62)
10-04-2007 Quyết định số 662/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Sông Hinh. (trang 63)
10-04-2007 Quyết định số 663/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Sông Cầu. (trang 64)
10-04-2007 Quyết định số 664/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Tuy An. (trang 65)
10-04-2007 Quyết định số 665/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Đồng Xuân. (trang 66)
17-04-2007 Quyết định số 711/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định thời gian giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 67 đến trang 72)
22-03-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. (từ trang 73 đến trang 74)
29-03-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. (từ trang 75 đến trang 77)
09-04-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ. (từ trang 78 đến trang 80)
18-04-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm. (từ trang 81 đến trang 84)
01-03-2007 Quyết định số 452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Chi cục Kiểm lâm tỉnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 85)
08-03-2007 Quyết định số 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường phố trong các đô thị trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ tính thuế đất. (từ trang 86 đến trang 95)
12-03-2007 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. (từ trang 96 đến trang 108)
14-03-2007 Quyết định số 509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch lở mồm long móng gia súc và cúm gia cầm. (từ trang 109 đến trang 110)
23-03-2007 Quyết định số 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch Phú Yên. (trang 111)
23-04-2007 Quyết định số 745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý nhà nước về văn hóa thông tin ở địa phương. (từ trang 112 đến trang 115)
23-04-2007 Quyết định số 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa thông tin của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. (từ trang 116 đến trang 117)
15-03-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2007. (từ trang 118 đến trang 120)
16-03-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trong năm 2007 và tuyển sinh năm học 2007-2008. (từ trang 121 đến trang 123)
21-03-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. (từ trang 124 đến trang 126)
28-03-2007 Quyết định số 582/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ trên các tuyến tỉnh lộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2007. (từ trang 127 đến trang 129)
30-03-2007 Quyết định số 625/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Phú Yên. (từ trang 130 đến trang 137)
33,829,225 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner