Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 20 xuất bản ngày 24-12-2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. (từ trang 04 đến trang 08)
07-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008. (từ trang 09 đến trang 34)
07-12-2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2006. (từ trang 35 đến trang 37)
07-12-2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên, đổi tên một số đường và công trình công cộng ở thành phố Tuy Hòa. (từ trang 38 đến trang 39)
07-12-2007 Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chính sách đào tạo sau đại học đến năm 2015 phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên. (từ trang 40 đến trang 42)
07-12-2007 Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Phú Yên. (từ trang 43 đến trang 44)
07-12-2007 Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. (từ trang 45 đến trang 46)
07-12-2007 Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên. (trang 47)
07-12-2007 Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 48 đến trang 50)
07-12-2007 Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. (từ trang 51 đến trang 52)
07-12-2007 Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. (từ trang 53 đến trang 54)
21-12-2007 Chỉ thị số 42/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 55 đến trang 58)
21-12-2007 Chỉ thị số 43/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo phát triển kinh tế VAC và tổ chức hoạt động Hội làm vườn. (từ trang 59 đến trang 60)
20-12-2007 Quyết định số 2419/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề Bánh tráng Đông Bình tại thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa. (trang 61)
20-12-2007 Quyết định số 2420/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề Bó chổi Mỹ Thành tại thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. (trang 62)
20-12-2007 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề Đan đát Vinh Ba tại thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa. (trang 63)
20-12-2007 Quyết định số 2422/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề Trồng dâu, Nuôi tằm Mỹ Thạnh Tây tại thôn Mỹ Thạnh Tây, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa. (trang 64)
33,742,469 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner