Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 19 xuất bản ngày 14-12-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2007 Quyết định số 2289/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Phú Yên quản lý. (từ trang 04 đến trang 05)
07-12-2007 Quyết định số 2312/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 06 đến trang 17)
11-12-2007 Chỉ thị số 41/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 18 đến trang 22)
19-11-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về phân loại đơn vị hành chính huyện Sông Hinh. (trang 23)
22-11-2007 Nghị quyết số 248/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Sơn Hòa. (từ trang 24 đến trang 25)
30-11-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tây Hòa. (từ trang 26 đến trang 27)
12-12-2007 Quyết định số 2357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý đầu tư Hạ tầng Nam Tuy Hòa - Vũng Rô tỉnh Phú Yên. (từ trang 28 đến trang 30)
12-12-2007 Quyết định số 2358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại ba loại rừng tỉnh Phú Yên. (từ trang 31 đến trang 34)
28-11-2007 Chỉ thị số 39/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008. (từ trang 35 đến trang 37)
03-12-2007 Chỉ thị số 40/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết năm 2007, triển khai công tác năm 2008. (từ trang 38 đến trang 41)
03-12-2007 Quyết định số 2278/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt hại về tài sản do thiên tai trên biển gây ra. (từ trang 42 đến trang 43)
11-12-2007 Quyết định số 2346/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cập nhật, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải Phú Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 44 đến trang 56)
13-12-2007 Quyết định số 2363/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban chỉ đạo - điều hành các dự án lớn tỉnh Phú Yên. (trang 57)
32,923,690 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner