Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 16 xuất bản ngày 17-10-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-10-2007 Quyết định số 1840/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 08)
08-10-2007 Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 09 đến trang 16)
12-10-2007 Quyết định số 1932/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đặc thù trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 17 đến trang 19)
16-10-2007 Quyết định số 1942/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tại Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa giai đoạn I. (từ trang 20 đến trang 21)
09-10-2007 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc và tai xanh ở lợn từ nay đến hết năm 2007. (từ trang 22 đến trang 24)
16-10-2007 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phòng bệnh dại động vật. (từ trang 25 đến trang 26)
08-10-2007 Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 27 tháng 7 năm 2007 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). (từ trang 27 đến trang 43)
05-10-2007 Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Sông Cầu giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015. (từ trang 44 đến trang 54)
09-10-2007 Quyết định số 1881/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ngày truyền thống sự kiện tàu không số Vũng Rô. (trang 55)
33,829,474 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner