Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 15 xuất bản ngày 21-09-2007: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-08-2007 Quyết định số 1571/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi trợ cấp cho cán bộ thuộc diện quy hoạch, cử đi học tập trung dài hạn ngoài tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
12-09-2007 Chỉ thị số 31/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý đất đai vùng Hòa Tâm, huyện Đông Hòa. (từ trang 05 đến trang 06)
27-08-2007 Quyết định số 1548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà Bách hóa chợ Tuy Hòa giai đoạn I. (từ trang 07 đến trang 12)
05-09-2007 Quyết định số 1609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử đổi Điều 6 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp. (từ trang 13 đến trang 14)
07-09-2007 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng; tỉ lệ 1/2.000 Đồ án Trung tâm thị trấn Phú Thứ, giai đoạn 2007-2015 (huyện Tây Hòa). (từ trang 15 đến trang 22)
20-09-2007 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng dịch Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn. (từ trang 23 đến trang 24)
24-08-2007 Kế hoạch số 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kết luận số 77-KL/TU ngày 28 tháng 4 năm 2007 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XIII) về phát triển ngành du lịch Phú Yên đến năm 2010. (từ trang 25 đến trang 34)
20-09-2007 Kế hoạch số 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kết luận số 101/KL-TU ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Hội nghị lần thứ 7 Tỉnh uỷ Phú Yên khoá XIV về tình hình 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (từ trang 35 đến trang 48)
10-09-2007 Quyết định số 1631/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. (từ trang 49 đến trang 50)
10-09-2007 Quyết định số 1632/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 51)
33,829,240 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner