Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 13 xuất bản ngày 20-08-2007: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-08-2007 Quyết định số 1423/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Khai thác sử dụng nước mặt; Xả nước thải vào nguồn nước. (từ trang 04 đến trang 06)
09-08-2007 Quyết định số 1424/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất. (từ trang 07 đến trang 08)
09-08-2007 Quyết định số 1425/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất. (từ trang 09 đến trang 10)
09-08-2007 Quyết định số 1426/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất. (từ trang 11 đến trang 12)
09-08-2007 Quyết định số 1427/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. (từ trang 13 đến trang 14)
09-08-2007 Quyết định số 1428/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. (từ trang 15 đến trang 16)
09-08-2007 Quyết định số 1429/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (từ trang 17 đến trang 18)
09-08-2007 Quyết định số 1430/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực. (từ trang 19 đến trang 20)
09-08-2007 Quyết định số 1431/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh. (từ trang 21 đến trang 23)
09-08-2007 Quyết định số 1432/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp biển số nhà. (từ trang 24 đến trang 25)
09-08-2007 Quyết định số 1433/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng. (từ trang 26 đến trang 28)
09-08-2007 Quyết định số 1434/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí địa chính. (từ trang 29 đến trang 31)
09-08-2007 Quyết định số 1435/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch. (từ trang 32 đến trang 35)
09-08-2007 Quyết định số 1436/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí đấu giá. (từ trang 36 đến trang 38)
09-08-2007 Quyết định số 1437/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu. (từ trang 39 đến trang 40)
09-08-2007 Quyết định số 1438/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. (từ trang 41 đến trang 42)
25-07-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. (từ trang 43 đến trang 48)
25-07-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 của thành phố Tuy Hòa. (từ trang 49 đến trang 53)
25-07-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2007 của thành phố Tuy Hòa. (từ trang 54 đến trang 55)
25-07-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc thông qua Đề án xây dựng trường tiểu học quy mô nhà cấp 3, cấp 4 trường tầng. (trang 56)
25-07-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc thông qua Đề án nâng cấp đơn vị hành chính xã Bình Ngọc thành phường Bình Ngọc, thuộc thành phố Tuy Hòa. (trang 57)
25-07-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Tuy Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 58)
09-08-2007 Quyết định số 1412/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 59 đến trang 65)
33,829,424 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner