Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 12 xuất bản ngày 13-08-2007: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2007 Quyết định số 1379/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương. (từ trang 04 đến trang 07)
31-07-2007 Quyết định số 1351/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thành phần, quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật và thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức cấp xã. (từ trang 08 đến trang 12)
03-08-2007 Quyết định số 1366/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định quản lý, sử dụng và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước. (từ trang 13 đến trang 18)
07-08-2007 Quyết định số 1400/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. (từ trang 19 đến trang 25)
08-08-2007 Quyết định số 1402/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước. (từ trang 26 đến trang 33)
30-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. (từ trang 34 đến trang 38)
30-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 của huyện Đông Hòa. (từ trang 39 đến trang 40)
30-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006 của huyện Đông Hòa. (từ trang 41 đến trang 42)
30-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của huyện Đông Hòa. (từ trang 43 đến trang 46)
30-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc phê chuẩn Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm huyện lỵ Đông Hòa tại Hòa Vinh. (trang 47)
30-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã đến năm 2010 trên địa bàn huyện Đông Hòa. (trang 48)
30-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch đến năm 2010 trên địa bàn huyện Đông Hòa. (trang 49)
26-07-2007 Nghị quyết số 225/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội an ninh - quốc phòng năm 2007. (từ trang 50 đến trang 55)
26-07-2007 Nghị quyết số 226/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2006. (từ trang 56 đến trang 57)
03-08-2007 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống bệnh Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn. (từ trang 58 đến trang 59)
08-08-2007 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 60 đến trang 61)
33,742,034 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner