Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 22 xuất bản ngày 20-10-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-2011 Quyết định số 1657/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý. (từ trang 03 đến trang 10)
12-10-2011 Quyết định số 1658/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn là Keo các loại khi khai thác, tỉa thưa rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp chế biến tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 11 đến trang 17)
17-10-2011 Quyết định số 1691/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 18 đến trang 34)
14-10-2011 Quyết định số 1689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Đồng Tròn tỉnh Phú Yên. (từ trang 35 đến trang 43)
17-10-2011 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên”. (từ trang 44 đến trang 50)
14-10-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. (từ trang 51 đến trang 53)
14-10-2011 Kế hoạch số 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2015. (từ trang 54 đến trang 62)
14-10-2011 Quyết định số 1686/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển rừng sản xuất đến từng địa bàn chủ rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. (từ trang 63 đến trang 69)
33,024,569 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner