Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 82 xuất bản ngày 29-10-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-10-2010 Quyết định số 1711/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 09)
22-10-2010 Quyết định số 1704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp, phân giao nhiệm vụ thực hiện dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên. (từ trang 10 đến trang 16)
25-10-2010 Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. (từ trang 17 đến trang 18)
27-10-2010 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. (từ trang 19 đến trang 27)
28-10-2010 Quyết định số 1742/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên gọi các Điểm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 28 đến trang 30)
13-10-2010 Quyết định số 1548/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 31 đến trang 32)
13-10-2010 Quyết định số 1549/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. (từ trang 33 đến trang 34)
13-10-2010 Quyết định số 1550/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương. (từ trang 35 đến trang 36)
13-10-2010 Quyết định số 1551/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tuy Hòa đến năm 2020. (từ trang 37 đến trang 63)
15-10-2010 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. (trang 64)
15-10-2010 Quyết định số 1591/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 65 đến trang 66)
20-10-2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2010. (từ trang 67 đến trang 68)
33,276,872 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner