Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 76 xuất bản ngày 15-07-2010: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-06-2010 Quyết định số 841/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 04)
07-07-2010 Quyết định số 893/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giúp triển khai các thủ tục đầu tư Dự án hầm đường bộ đèo Cả trên quốc lộ 1A qua tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. (từ trang 05 đến trang 10)
07-07-2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010. (từ trang 11 đến trang 17)
13-07-2010 Quyết định số 923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2025. (từ trang 18 đến trang 39)
13-07-2010 Quyết định số 924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đến 2020. (từ trang 40 đến trang 60)
07-07-2010 Quyết định số 889/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2009. (trang 61)
08-07-2010 Quyết định số 901/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Phòng Công Thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện. (từ trang 62 đến trang 63)
12-07-2010 Quyết định số 922/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển 05 trường THPT bán công thành trường THPT công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 64 đến trang 65)
33,002,843 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner