Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 73 xuất bản ngày 15-03-2010: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-02-2010 Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 18)
08-02-2010 Quyết định số 215/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trong phạm vi tỉnh Phú Yên. (từ trang 19 đến trang 29)
11-02-2010 Quyết định số 230/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 30 đến trang 31)
11-02-2010 Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 36)
25-02-2010 Quyết định số 253/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi tham gia Dự án trồng rừng thay thế nương rẫy, thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng - tỉnh Phú Yên. (từ trang 37 đến trang 38)
03-02-2010 Quyết định số 465/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa về việc ban hành Quy định những vấn đề cơ bản về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. (từ trang 39 đến trang 44)
25-02-2010 Quyết định số 248/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. (trang 45)
25-02-2010 Quyết định số 249/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. (trang 46)
25-02-2010 Quyết định số 250/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. (trang 47)
25-02-2010 Quyết định số 251/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. (trang 48)
03-03-2010 Quyết định số 305/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính phường Xuân Yên, phường Xuân Phú, phường Xuân Thành, phường Xuân Đài, xã Xuân Phương, xã Xuân Lâm, xã Xuân Thọ 1, xã Xuân Thọ 2 của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. (trang 49)
09-03-2010 Quyết định số 329/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 50)
09-03-2010 Quyết định số 330/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 51)
09-03-2010 Quyết định số 331/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 52)
11-03-2010 Quyết định số 335/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công tác xã hội trẻ em Phú Yên thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. (từ trang 53 đến trang 54)
05-03-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2010. (từ trang 55 đến trang 57)
33,277,015 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner