Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 71 xuất bản ngày 18-01-2010: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2009 Nghị quyết số 104/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về chương trình ra nghị quyết kỳ họp thường lệ thứ 16 và thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa. (từ trang 03 đến trang 04)
25-12-2009 Nghị quyết số 105/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. (từ trang 05 đến trang 12)
25-12-2009 Nghị quyết số 106/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009 của thành phố Tuy Hòa và Ủy ban nhân dân 12 phường không tổ chức Hội đồng nhân dân. (từ trang 13 đến trang 16)
25-12-2009 Nghị quyết số 107/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. (từ trang 17 đến trang 18)
25-12-2009 Nghị quyết số 108/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2010. (từ trang 19 đến trang 27)
25-12-2009 Nghị quyết số 109/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về danh mục dự án, công trình đầu tư xây dựng mới năm 2010. (từ trang 28 đến trang 31)
25-12-2009 Nghị quyết số 110/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa năm 2010. (từ trang 32 đến trang 33)
25-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. (từ trang 34 đến trang 42)
25-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2009. (từ trang 43 đến trang 44)
25-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2010. (từ trang 45 đến trang 47)
25-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về đặt tên các tuyến đường khu vực nội thị thị xã Sông Cầu. (từ trang 48 đến trang 50)
25-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2010. (từ trang 51 đến trang 52)
04-01-2010 Quyết định số 04/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Phú Yên, theo Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 53 đến trang 69)
33,322,124 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner