Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 61 xuất bản ngày 27-07-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2009 Quyết định số 1316/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 09)
17-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Sông Cầu năm 2008. (từ trang 10 đến trang 11)
17-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. (từ trang 12 đến trang 16)
09-07-2009 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 17)
13-07-2009 Quyết định số 1288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 18 đến trang 38)
22-07-2009 Quyết định số 1328/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp và giống thủy sản của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020. (từ trang 39 đến trang 48)
13-07-2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 49 đến trang 59)
17-07-2009 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2009. (từ trang 60 đến trang 63)
33,466,273 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner