Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 52 xuất bản ngày 20-02-2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-02-2009 Quyết định số 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 15)
16-02-2009 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 01 ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 16 đến trang 39)
19-01-2009 Quyết định số 149/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Xã hội thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. (từ trang 40 đến trang 42)
19-01-2009 Quyết định số 150/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao tổ chức bộ máy Bến cá, Cảng cá thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban nhân dân: thành phố Tuy Hòa, huyện Tuy An, huyện Sông Cầu quản lý. (từ trang 43 đến trang 44)
21-01-2009 Quyết định số 205/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi mức trợ cấp thường xuyên được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. (từ trang 45 đến trang 47)
16-02-2009 Quyết định số 274/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính phường Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. (trang 48)
17-02-2009 Quyết định số 281/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề Nước mắm và Chế biến cá cơm Hòa An, địa chỉ: thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, huyện Sông Cầu. (trang 49)
17-02-2009 Quyết định số 282/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề Đan bóng Mò o, địa chỉ: thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu. (trang 50)
17-02-2009 Quyết định số 283/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề Nước mắm Gành Đỏ, địa chỉ: thôn An Thạnh, xã Xuân Thọ 2, huyện Sông Cầu. (trang 51)
16-02-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp và cơ chế chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. (từ trang 52 đến trang 55)
33,693,546 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner