Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 02-07-2007: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên thôn thành khu phố thuộc thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. (từ trang 04 đến trang 05)
05-01-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, buôn, khu phố. (trang 06)
26-01-2007 Quyết định số 184/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Phú Yên”. (từ trang 07 đến trang 22)
26-01-2007 Quyết định số 185/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Phú Yên”. (từ trang 23 đến trang 63)
29-01-2007 Quyết định số 206/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Phát triển bền vững ngành Tài nguyên và Môi trường đến năm 2010. (từ trang 64 đến trang 92)
31-01-2007 Quyết định số 236/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia tách để thành lập khu phố mới thuộc phường 8 thành phố Tuy Hòa. (từ trang 93 đến trang 94)
15-02-2007 Quyết định số 441/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn 5 và thôn 7 thành thôn Xuân Bình thuộc xã An Xuân, huyện Tuy An. (trang 95)
31-01-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. (từ trang 96 đến trang 99)
31-01-2007 Quyết định số 231A/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Phú Yên. (từ trang 100 đến trang 102)
09-02-2007 Quyết định số 388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. (trang 103)
09-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống hạn năm 2007. (từ trang 104 đến trang 106)
18-02-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 và tuyển sinh năm học 2011-2012. (từ trang 107 đến trang 109)
21-02-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an theo Nghị định 169/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ. (từ trang 110 đến trang 111)
28-02-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương. (từ trang 112 đến trang 113)
03-01-2007 Quyết định số 08/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Sông Cầu giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. (trang 114)
03-01-2007 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Tây Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. (trang 115)
03-01-2007 Quyết định số 10/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Đông Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. (trang 116)
03-01-2007 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Đồng Xuân giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. (trang 117)
03-01-2007 Quyết định số 12/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị thành phố Tuy Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. (trang 118)
03-01-2007 Quyết định số 13/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Phú Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. (trang 119)
03-01-2007 Quyết định số 14/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận đơn vị huyện Tuy An giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2006. (trang 120)
30-01-2007 Quyết định số 209/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. (trang 121)
30-01-2007 Quyết định số 210/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. (trang 122)
30-01-2007 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. (trang 123)
30-01-2007 Quyết định số 212/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. (trang 124)
05-02-2007 Quyết định số 264/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch nội dung hoạt động và kinh phí khoa học công nghệ năm 2007; danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ đưa vào thực hiện năm 2007 tỉnh Phú Yên. (từ trang 125 đến trang 139)
09-02-2007 Quyết định số 389/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2006. (trang 140)
33,147,689 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner