Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 04-03-2016: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. (từ trang 03 đến trang 33)
26-02-2016 Thông báo số 39/TB-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 161/NQ-HĐND, ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh. (từ trang 34 đến trang 40)
05-02-2016 Quyết định số 358/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 41 đến trang 68)
05-02-2016 Quyết định số 359/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 69 đến trang 96)
05-02-2016 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư Pháp. (từ trang 97 đến trang 103)
18-02-2016 Quyết định số 397/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức hỗ trợ tháo dỡ các lò sản xuất gạch, ngói thủ công và hỗ trợ lao động học nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 104 đến trang 112)
24-02-2016 Quyết định số 435/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1476/2009/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động sáng kiến ở tỉnh Phú Yên. (từ trang 113 đến trang 114)
33,277,170 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner