Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 24 xuất bản ngày 15-01-2008: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. (từ trang 03 đến trang 08)
28-12-2007 Nghị quyết số 208/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 09 đến trang 11)
31-12-2007 Nghị quyết số 209/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đề nghị phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. (trang 12)
31-12-2007 Nghị quyết số 210/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đất đường Trần Cao Vân (giai đoạn 2). (từ trang 13 đến trang 14)
31-12-2007 Nghị quyết số 211/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đất phía Nam cầu La Hai mới. (từ trang 15 đến trang 16)
31-12-2007 Nghị quyết số 212/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (từ trang 17 đến trang 19)
27-12-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. (từ trang 20 đến trang 26)
27-12-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. (từ trang 27 đến trang 47)
27-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2008-2011. (từ trang 48 đến trang 49)
27-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. (từ trang 50 đến trang 51)
25-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Tuy An năm 2008. (từ trang 52 đến trang 53)
25-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. (từ trang 54 đến trang 59)
25-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về phân loại đơn vị hành chính huyện Tuy An năm 2007. (trang 60)
25-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An năm 2008. (từ trang 61 đến trang 62)
09-01-2008 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững. (từ trang 63 đến trang 65)
33,466,370 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner