Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 07-04-2017: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất ở tại huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014. (từ trang 04 đến trang 05)
22-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý. (từ trang 06 đến trang 20)
23-03-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh (đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước). (từ trang 21 đến trang 22)
23-03-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước). (từ trang 23 đến trang 25)
23-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước). (từ trang 26 đến trang 28)
27-03-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2017. (từ trang 29 đến trang 35)
20-03-2017 Quyết định số 563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp ưu tiên và sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của tỉnh Phú Yên đến năm 2020. (từ trang 36 đến trang 46)
27-03-2017 Quyết định số 624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bảng xếp loại đường bộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017. (từ trang 47 đến trang 63)
04-04-2017 Quyết định số 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ định và công bố danh sách đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi; sản xuất cung ứng tinh, vật tư cho công tác thụ tinh nhân tạo, vật tư kỹ thuật chăn nuôi và đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia súc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020. (từ trang 64 đến trang 70)
09-03-2017 Quyết định số 470/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. (từ trang 71 đến trang 111)
20-03-2017 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu thu hút, sử dụng trí thức của tỉnh Phú Yên năm 2017. (từ trang 112 đến trang 117)
20-03-2017 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2017. (từ trang 118 đến trang 120)
21-03-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. (từ trang 121 đến trang 124)
31-03-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 125 đến trang 127)
03-04-2017 Kế hoạch số 54/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 128 đến trang 133)
32,928,325 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner