Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 16-03-2015: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-03-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 02 đến trang 97)
06-03-2015 Quyết định số 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. (từ trang 98 đến trang 105)
09-03-2015 Quyết định số 420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề trồng hoa và rau màu Ngọc Sơn Đông Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa. (trang 106)
05-03-2015 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 107 đến trang 113)
33,339,926 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner