Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 04-02-2015: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về định mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2015-2020. (từ trang 03 đến trang 11)
28-01-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hệ số quy đổi từ thể thành phẩm sang thể nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 12 đến trang 15)
02-02-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 16 đến trang 29)
19-01-2015 Chương trình số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. (từ trang 30 đến trang 65)
28-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp tỉnh, cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện. (từ trang 66 đến trang 71)
02-02-2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2015. (từ trang 72 đến trang 77)
12-01-2015 Quyết định số 38/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Đồng Xuân trực thuộc UBND huyện Đồng Xuân. (từ trang 78 đến trang 81)
12-01-2015 Quyết định số 39/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Tây Hòa trực thuộc UBND huyện Tây Hòa. (từ trang 82 đến trang 85)
12-01-2015 Quyết định số 40/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Tuy An trực thuộc UBND huyện Tuy An. (từ trang 86 đến trang 89)
12-01-2015 Quyết định số 41/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Phú Hòa trực thuộc UBND huyện Phú Hòa. (từ trang 90 đến trang 93)
12-01-2015 Quyết định số 42/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Sông Hinh trực thuộc UBND huyện Sông Hinh. (từ trang 94 đến trang 97)
12-01-2015 Quyết định số 43/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề thị xã Sông Cầu trực thuộc UBND thị xã Sông Cầu. (từ trang 98 đến trang 101)
12-01-2015 Quyết định số 44/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Đông Hòa trực thuộc UBND huyện Đông Hòa. (từ trang 102 đến trang 105)
19-01-2015 Quyết định số 93/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. (từ trang 106 đến trang 129)
28-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV và các ngày lễ lớn trong năm 2015. (từ trang 130 đến trang 133)
33,146,755 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner