Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 06-01-2015: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2014 Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. (từ trang 04 đến trang 13)
12-12-2014 Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. (từ trang 14 đến trang 15)
12-12-2014 Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức hoạt động, mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. (từ trang 16 đến trang 17)
12-12-2014 Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh. (từ trang 18 đến trang 20)
12-12-2014 Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu. (từ trang 21 đến trang 25)
12-12-2014 Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh. (từ trang 26 đến trang 28)
12-12-2014 Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015. (từ trang 29 đến trang 30)
12-12-2014 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND, ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức. (từ trang 31 đến trang 33)
12-12-2014 Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND, ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020. (từ trang 34 đến trang 36)
17-12-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 37 đến trang 58)
17-12-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quy trình xử lý và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 59 đến trang 69)
18-12-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa. (từ trang 70 đến trang 77)
22-12-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 78 đến trang 88)
12-12-2014 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015. (từ trang 89 đến trang 106)
12-12-2014 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Phú Yên. (từ trang 107 đến trang 112)
12-12-2014 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp các loại, chỉ tiêu hợp đồng lao động hành chính năm 2015. (từ trang 113 đến trang 114)
12-12-2014 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 115 đến trang 132)
12-12-2014 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. (từ trang 133 đến trang 136)
18-12-2014 Quyết định số 2063/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 06/7/2009 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa. (trang 137)
19-12-2014 Quyết định số 2078/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 138 đến trang 142)
33,015,457 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner