Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 15-04-2014: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-04-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND Tỉnh về ban hành Bảng đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 05)
01-04-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. (từ trang 06 đến trang 15)
01-04-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chi tiết về phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút. (từ trang 16 đến trang 25)
14-04-2014 Quyết định số 09/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 26 đến trang 32)
26-03-2014 Quyết định số 485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ các tuyến Tỉnh lộ và Huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2014. (từ trang 33 đến trang 39)
31-03-2014 Quyết định số 513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất, chế biến và lưu thông muối tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 40 đến trang 49)
11-04-2014 Quyết định số 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Phú Yên đến năm 2020. (từ trang 50 đến trang 54)
26-03-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 55 đến trang 64)
11-04-2014 Chương trình hành động số 03/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Phú Yên từ nay đến năm 2015. (từ trang 65 đến trang 84)
01-04-2014 Quyết định số 522/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 85 đến trang 94)
11-04-2014 Quyết định số 573/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, hiệu chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 95 đến trang 113)
24-03-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đóng nộp kinh phí công đoàn. (từ trang 114 đến trang 115)
14-04-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014-2015. (từ trang 116 đến trang 118)
14-04-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 09/CT-UBND. (từ trang 119 đến trang 120)
33,466,205 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner