Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 22-04-2013: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-03-2013 Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án bê tông hóa đường gia¬o thông nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015. (từ trang 03 đến trang 12)
29-03-2013 Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 13 đến trang 16)
29-03-2013 Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 17 đến trang 19)
05-04-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Yên. (từ trang 20 đến trang 36)
18-04-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. (từ trang 37 đến trang 45)
18-04-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 46 đến trang 71)
28-03-2013 Quyết định số 503/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. (từ trang 72 đến trang 88)
02-04-2013 Quyết định số 521/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 89)
02-04-2013 Quyết định số 522/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 90)
02-04-2013 Quyết định số 523/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (từ trang 91 đến trang 92)
04-04-2013 Quyết định số 539/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 93 đến trang 102)
04-04-2013 Quyết định số 550/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện Chiến lược của Chính phủ về xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 103 đến trang 115)
27-03-2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 116 đến trang 117)
29-03-2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014. (từ trang 118 đến trang 120)
33,493,153 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner