Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 31 xuất bản ngày 20-11-2012: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-10-2012 Quyết định số 1728/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành kèm theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên. (từ trang 04 đến trang 07)
24-10-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản theo phân cấp tại Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 08 đến trang 10)
20-11-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm, đặc sản phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 11 đến trang 22)
18-10-2012 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 23 đến trang 29)
24-10-2012 Quyết định số 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. (từ trang 30 đến trang 31)
30-10-2012 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Hòa. (từ trang 32 đến trang 33)
07-11-2012 Quyết định số 1839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu quy hoạch và Thẩm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Phú Yên trực thuộc Sở Xây dựng. (từ trang 34 đến trang 36)
07-11-2012 Quyết định số 1841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng”. (từ trang 37 đến trang 38)
25-10-2012 Quyết định số 1743/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 39)
25-10-2012 Quyết định số 1744/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 40)
25-10-2012 Quyết định số 1745/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 41)
25-10-2012 Quyết định số 1746/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 42)
25-10-2012 Quyết định số 1747/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 43)
12-11-2012 Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Phú Yên. (từ trang 44 đến trang 50)
13-11-2012 Quyết định số 1865/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, thành phố Tuy Hòa đạt chuẩn quốc gia. (trang 51)
14-11-2012 Quyết định số 1868/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở Hòa An, huyện Phú Hòa đạt chuẩn quốc gia. (trang 52)
20-11-2012 Quyết định số 1896/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 53 đến trang 54)
17-10-2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên. (từ trang 55 đến trang 57)
01-11-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 58 đến trang 61)
33,493,311 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner