Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 03-01-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2011 Quyết định số 2047/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 04 đến trang 09)
27-12-2011 Quyết định số 2218/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 10 đến trang 38)
27-12-2011 Quyết định số 2219/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã áp dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 39 đến trang 42)
05-12-2011 Quyết định số 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề “Làng nghề Bún Định Thành”, địa chỉ thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa. (trang 43)
05-12-2011 Quyết định số 2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sông Cầu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. (từ trang 44 đến trang 63)
14-12-2011 Quyết định số 2087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/2.000 Đồ án Khu phi thuế quan (Khu Kinh tế Nam Phú Yên). (từ trang 64 đến trang 76)
15-12-2011 Quyết định số 2106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 77 đến trang 89)
07-12-2011 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới. (từ trang 90 đến trang 97)
01-12-2011 Quyết định số 2001/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 98 đến trang 104)
01-12-2011 Quyết định số 2002/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. (từ trang 105 đến trang 108)
01-12-2011 Quyết định số 2003/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. (từ trang 109 đến trang 114)
07-12-2011 Quyết định số 2054/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 115)
15-12-2011 Quyết định số 2093/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh Đoàn. (từ trang 116 đến trang 117)
15-12-2011 Quyết định số 2105/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. (từ trang 118 đến trang 128)
23-12-2011 Quyết định số 2174/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên. (từ trang 129 đến trang 134)
23-12-2011 Quyết định số 2189/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. (từ trang 135 đến trang 136)
33,493,272 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner