Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 27 xuất bản ngày 09-12-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2011 Quyết định số 1966/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. (từ trang 03 đến trang 17)
30-11-2011 Quyết định số 1987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 18 đến trang 23)
24-11-2011 Quyết định số 1949/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. (từ trang 24 đến trang 27)
24-11-2011 Quyết định số 1950/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. (từ trang 28 đến trang 29)
24-11-2011 Quyết định số 1951/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. (từ trang 30 đến trang 50)
24-11-2011 Quyết định số 1952/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. (từ trang 51 đến trang 54)
25-11-2011 Quyết định số 1960/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương. (từ trang 55 đến trang 56)
25-11-2011 Quyết định số 1961/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế. (từ trang 57 đến trang 58)
28-11-2011 Quyết định số 1974/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. (từ trang 59 đến trang 66)
25-11-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. (từ trang 67 đến trang 78)
33,151,629 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner