Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 26 xuất bản ngày 24-11-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2011 Quyết định số 1933/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 13)
21-11-2011 Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. (từ trang 14 đến trang 17)
21-11-2011 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. (từ trang 18 đến trang 87)
21-11-2011 Quyết định số 1930/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. (từ trang 88 đến trang 89)
21-11-2011 Quyết định số 1931/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. (từ trang 90 đến trang 118)
21-11-2011 Quyết định số 1932/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên. (từ trang 119 đến trang 127)
22-11-2011 Quyết định số 1935/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch các vùng sản xuất rau an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 128 đến trang 138)
22-11-2011 Quyết định số 1936/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch các vùng chăn nuôi và các khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. (từ trang 139 đến trang 150)
22-11-2011 Quyết định số 1937/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. (từ trang 151 đến trang 152)
22-11-2011 Quyết định số 1938/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. (từ trang 153 đến trang 160)
22-11-2011 Quyết định số 1939/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 161 đến trang 238)
23-11-2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. (từ trang 239 đến trang 243)
33,493,290 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner