Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân ban hành: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2008 Nghị quyết số 260/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
26-12-2008 Nghị quyết số 259/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đề nghị điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các danh mục công trình năm 2008. 
26-12-2008 Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 
26-12-2008 Nghị quyết số 257/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009. 
28-07-2008 Nghị quyết số 243/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đồng Xuân năm 2007. 
28-07-2008 Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách và một số danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 của huyện. 
28-07-2008 Nghị quyết số 241/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2008. 
28-07-2008 Nghị quyết số 238/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
31-12-2007 Nghị quyết số 212/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
31-12-2007 Nghị quyết số 211/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đất phía Nam cầu La Hai mới. 
31-12-2007 Nghị quyết số 210/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đất đường Trần Cao Vân (giai đoạn 2). 
31-12-2007 Nghị quyết số 209/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đề nghị phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 
28-12-2007 Nghị quyết số 208/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
23-08-2007 Nghị quyết số 192/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. 
23-08-2007 Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đồng Xuân năm 2006. 
23-08-2007 Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2007. 
23-08-2007 Nghị quyết số 189/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đề nghị điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn cân đối ngân sách tập trung năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,693,845 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner