Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-02-2010 Quyết định số 465/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa về việc ban hành Quy định những vấn đề cơ bản về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. 
31-12-2009 Quyết định số 5592/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa. 
27-05-2008 Quyết định số 4213/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa về việc ban hành Quy định phân giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 
15-05-2008 Quyết định số 4073/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, trách nhiệm pháp lý trong việc xử lý vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực đất đai, hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị, quản lý sử dụng nhà; trình tự, thủ tục ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,693,940 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner