Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa ban hành: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2009 Nghị quyết số 110/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 109/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về danh mục dự án, công trình đầu tư xây dựng mới năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 108/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 107/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. 
25-12-2009 Nghị quyết số 106/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009 của thành phố Tuy Hòa và Ủy ban nhân dân 12 phường không tổ chức Hội đồng nhân dân. 
25-12-2009 Nghị quyết số 105/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 104/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về chương trình ra nghị quyết kỳ họp thường lệ thứ 16 và thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa. 
17-07-2009 Nghị quyết số 99/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. 
17-07-2009 Nghị quyết số 98/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 
17-07-2009 Nghị quyết số 101/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc thi công các công trình xây dựng cơ bản chào mừng kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011. 
17-07-2009 Nghị quyết số 100/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009 của thành phố Tuy Hòa. 
17-12-2008 Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa năm 2009. 
17-12-2008 Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính 03 phường (phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh, phường Phú Đông). 
17-12-2008 Nghị quyết số 93/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về Kế hoạch triển khai công tác bê tông hóa vỉa hè, hẻm phố, giao thông nông thôn. 
17-12-2008 Nghị quyết số 92/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về Kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2009 và 2010. 
17-12-2008 Nghị quyết số 91/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2009-2010. 
17-12-2008 Nghị quyết số 90/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2009. 
17-12-2008 Nghị quyết số 89/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. 
17-12-2008 Nghị quyết số 88/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 
17-12-2008 Nghị quyết số 87/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về chương trình ra nghị quyết kỳ họp thường lệ thứ 13 và thứ 14 của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,693,762 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner