Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu ban hành: 3 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu về lập nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng nội thị thị xã Sông Cầu và vùng phụ cận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. 
28-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước thị xã Sông Cầu năm 2009. 
28-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,493,156 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner