Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Hội đồng nhân dân huyện Tuy An ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về chương trình hoạt động giám sát năm 2009. 
19-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Tuy An năm 2009. 
19-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 
23-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2008. 
23-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuy An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
23-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Tuy An năm 2007. 
25-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An năm 2008. 
25-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về phân loại đơn vị hành chính huyện Tuy An năm 2007. 
25-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 
25-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Tuy An năm 2008. 
13-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện Tuy An giai đoạn 2007-2011. 
13-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007-2011. 
13-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Tuy An năm 2006. 
13-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007. 
13-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,693,933 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner