Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa ban hành: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về thôi giao chỉ tiêu huy động thực hiện Đề án nâng cấp giao thông nông thôn năm 2009-2010. 
25-12-2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. 
25-12-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 
03-07-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tây Hòa, khóa IX (nhiệm kỳ 2004-2009). 
03-07-2008 Nghị quyết số 54/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007. 
03-07-2008 Nghị quyết số 53/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về nhiệm vụ, biện pháp công tác tài chính - ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2008. 
03-07-2008 Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2008. 
03-07-2008 Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2008-2011. 
27-12-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
11-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về thực hiện Đề án làm giảm tai nạn giao thông từ nay đến năm 2010. 
11-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020. 
11-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2006. 
11-07-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về nhiệm vụ, biện pháp công tác tài chính - ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2007. 
11-07-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2007. 
11-07-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,693,534 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner