Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2008 Nghị quyết số 331/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 330/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 329/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 
23-07-2008 Nghị quyết số 300/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2007. 
23-07-2008 Nghị quyết số 299/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 265/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 264/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2008. 
28-12-2007 Nghị quyết số 263/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
22-11-2007 Nghị quyết số 248/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Sơn Hòa. 
26-07-2007 Nghị quyết số 226/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2006. 
26-07-2007 Nghị quyết số 225/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội an ninh - quốc phòng năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,693,681 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner