Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh ban hành: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2009 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh 18/2008/NQ-HĐND. 
29-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của huyện Sông Hinh. 
29-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về dự toán ngân sách nhà nước huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 
28-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng năm 2008. 
28-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc bãi bỏ khoản 4, tại mục 4, phần III của Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐND ngày 11 tháng 02 năm 2004 của Hội đồng nhân dân huyện khóa V về hỗ trợ kinh phí cho cán bộ khuyến nông cơ sở. 
28-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của huyện Sông Hinh năm 2008. 
28-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Sông Hinh năm 2007. 
21-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện Sông Hinh năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội , an ninh - quốc phòng năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập xã Ea Păk, thuộc huyện Sông Hinh. 
21-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về phê duyệt Đề án đưa sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng về công tác ở xã, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. 
19-11-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về phân loại đơn vị hành chính huyện Sông Hinh. 
15-08-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá xã hội – an ninh quốc phòng năm 2007. 
15-08-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách của huyện Sông Hinh năm 2007. 
15-08-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Sông Hinh năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,693,715 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner