Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa ban hành: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 
30-07-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã Hòa Định Đông và thị trấn Phú Hòa. 
30-07-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc tiếp tục thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2008. 
30-07-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Phú Hòa năm 2007. 
30-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc thông qua Đề án thành lập Đội quản lý các công trình đô thị huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên. 
30-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc tạm dừng thi công một số công trình xây dựng cơ bản và điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2008. 
31-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc điều chỉnh nguồn kinh phí đầu tư xây dựng trường tầng và chuẩn quốc gia ở các xã trên địa bàn huyện Phú Hòa. 
31-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
31-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
31-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc thống nhất miễn thu hồi vốn do bò bị thiên tai, bệnh chết và gia hạn thời gian thu hồi vốn cho đối tượng thực hiện Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò năm 2004, 2005. 
31-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. 
31-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 
02-11-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa thông qua Báo cáo kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Phú Hòa. 
25-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Phú Hòa năm 2006. 
25-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
25-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,693,807 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner