Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 420 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-03-2020 Nghị quyết số 248/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
27-03-2020 Nghị quyết số 247/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
27-03-2020 Nghị quyết số 246/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 
27-03-2020 Nghị quyết số 245/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
27-03-2020 Nghị quyết số 244/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Phú Yên của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
27-03-2020 Nghị quyết số 243/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
27-03-2020 Nghị quyết số 242/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường dọc vịnh Xuân Đài - Khu du lịch Nhất Tự Sơn, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 
27-03-2020 Nghị quyết số 241/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh địa điểm xây dựng dự án Cơ sở làm việc Công an cấp xã tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
27-03-2020 Nghị quyết số 240/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh cho dự án Đường tránh trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân (giai đoạn 2). 
27-03-2020 Nghị quyết số 239/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1). 
27-03-2020 Nghị quyết số 238/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở làm việc Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Phú Yên. 
27-03-2020 Nghị quyết số 237/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án Trưng bày Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. 
27-03-2020 Nghị quyết số 236/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. 
27-03-2020 Nghị quyết số 235/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư dự án Trồng rừng ngập mặn khu vực Đầm Ô Loan, huyện Tuy An. 
27-03-2020 Nghị quyết số 234/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM). 
27-03-2020 Nghị quyết số 233/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ hữu sông Bánh Lái và bờ hữu sông Trong, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa. 
27-03-2020 Nghị quyết số 232/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. 
27-03-2020 Nghị quyết số 231/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2). 
27-03-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015. 
06-12-2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024). 
Chuyển tới trang:  /21       Số văn bản mỗi trang: 
33,277,051 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner