Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02 + 03  ngày 01-01
13 văn bản
 
Số 04  ngày 11-01
7 văn bản
 
Số 05  ngày 24-01
4 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 08-02
6 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 01-3
6 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 29-3
6 văn bản
 
Số 12 + 13 + 14  ngày 05-4
1 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 03-5
17 văn bản
 
Số 17  ngày 12-6
12 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 28-6
12 văn bản
 
Số 20  ngày 23-7
10 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 26-7
13 văn bản
 
Số 23 + 24 + 25  ngày 01-8
7 văn bản
 
Số 26 + 27 + 28  ngày 12-8
7 văn bản
 
Số 29 + 30 + 31 + 32 + 33  ngày 26-8
10 văn bản
 
Số 34  ngày 10-9
10 văn bản
 
Số 35  ngày 17-9
6 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 21-10
11 văn bản
 
Số 38 + 39 + 40 + 41  ngày 28-10
9 văn bản
 
Số 42  ngày 07-11
8 văn bản
 
Số 43  ngày 14-11
7 văn bản
 
Số 44  ngày 20-11
7 văn bản
 
Số 45  ngày 10-12
5 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 20-12
3 văn bản
 
Số 48 + 49 + 50 + 51 + 52  ngày 23-12
9 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

206 văn bản gồm 83 văn bản quy phạm pháp luật và 123 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2019
24 văn bản
 
Tháng 02-2019
6 văn bản
 
Tháng 3-2019
12 văn bản
 
Tháng 4-2019
1 văn bản
 
Tháng 5-2019
17 văn bản
 
Tháng 6-2019
24 văn bản
 
Tháng 7-2019
23 văn bản
 
Tháng 8-2019
24 văn bản
 
Tháng 9-2019
16 văn bản
 
Tháng 10-2019
20 văn bản
 
Tháng 11-2019
22 văn bản
 
Tháng 12-2019
17 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
32 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
67 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
107 văn bản
 
 
 
33,693,624 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner