Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-02
7 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 02-3
7 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 22-3
10 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 07-4
15 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 17-4
5 văn bản
 
Số 11 + 12 + 13  ngày 21-4
4 văn bản
 
Số 14  ngày 24-5
8 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 01-6
1 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 05-6
1 văn bản
 
Số 19  ngày 08-6
5 văn bản
 
Số 20  ngày 22-6
7 văn bản
 
Số 21  ngày 13-7
9 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 20-7
2 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 04-8
26 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 22-8
9 văn bản
 
Số 28  ngày 14-9
9 văn bản
 
Số 29  ngày 04-10
11 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 05-10
13 văn bản
 
Số 32  ngày 06-10
5 văn bản
 
Số 33  ngày 20-10
6 văn bản
 
Số 34  ngày 10-11
6 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 22-11
8 văn bản
 
Số 37  ngày 28-11
6 văn bản
 
Số 38  ngày 08-12
2 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 25-12
10 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

192 văn bản gồm 98 văn bản quy phạm pháp luật và 94 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 02-2017
7 văn bản
 
Tháng 3-2017
17 văn bản
 
Tháng 4-2017
24 văn bản
 
Tháng 5-2017
8 văn bản
 
Tháng 6-2017
14 văn bản
 
Tháng 7-2017
11 văn bản
 
Tháng 8-2017
35 văn bản
 
Tháng 9-2017
9 văn bản
 
Tháng 10-2017
35 văn bản
 
Tháng 11-2017
20 văn bản
 
Tháng 12-2017
12 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
39 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
93 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
60 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Đất đai - Xây dựng
1 văn bản
 
 
 
33,693,718 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner