Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 18-01
13 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 18-02
7 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 04-3
7 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 25-3
7 văn bản
 
Số 09  ngày 05-4
10 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 15-4
4 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 28-4
6 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 06-5
4 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 12-5
1 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 19-5
1 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 01-6
16 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 24-6
25 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 08-7
13 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 28-7
13 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 04-8
2 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 08-8
1 văn bản
 
Số 32 + 33 + 34  ngày 12-8
1 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 17-8
20 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 09-9
12 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 28-9
11 văn bản
 
Số 41  ngày 12-10
10 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 07-11
21 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 05-12
11 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 28-12
6 văn bản
 
Số 48 + 49  ngày 30-12
3 văn bản
 
Số 50 + 51  ngày 30-12
17 văn bản
 
Số 52 + 53  ngày 31-12
11 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

253 văn bản gồm 118 văn bản quy phạm pháp luật và 135 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2016
13 văn bản
 
Tháng 02-2016
7 văn bản
 
Tháng 3-2016
14 văn bản
 
Tháng 4-2016
20 văn bản
 
Tháng 5-2016
6 văn bản
 
Tháng 6-2016
41 văn bản
 
Tháng 7-2016
26 văn bản
 
Tháng 8-2016
24 văn bản
 
Tháng 9-2016
23 văn bản
 
Tháng 10-2016
10 văn bản
 
Tháng 11-2016
21 văn bản
 
Tháng 12-2016
48 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
72 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
95 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
86 văn bản
 
 
 
33,493,337 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner