Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2015

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 06-01
20 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 08-01
13 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 09-01
3 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 14-01
6 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 04-02
15 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 27-02
5 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 16-3
4 văn bản
 
Số 15  ngày 07-4
4 văn bản
 
Số 16  ngày 24-4
7 văn bản
 
Số 16  ngày 24-4
7 văn bản
 
Số 17  ngày 27-5
8 văn bản
 
Số 17  ngày 27-5
8 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 18-6
7 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 18-6
7 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 24-7
24 văn bản
 
Số 22  ngày 01-9
12 văn bản
 
Số 23  ngày 29-9
11 văn bản
 
Số 24  ngày 22-10
10 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 11-11
16 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 07-12
14 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 28-12
6 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

207 văn bản gồm 104 văn bản quy phạm pháp luật và 103 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2015
42 văn bản
 
Tháng 02-2015
20 văn bản
 
Tháng 3-2015
4 văn bản
 
Tháng 4-2015
18 văn bản
 
Tháng 5-2015
16 văn bản
 
Tháng 6-2015
14 văn bản
 
Tháng 7-2015
24 văn bản
 
Tháng 9-2015
23 văn bản
 
Tháng 10-2015
10 văn bản
 
Tháng 11-2015
16 văn bản
 
Tháng 12-2015
20 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
27 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
119 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
60 văn bản
 
VP.UBND
1 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Đất đai - Xây dựng
1 văn bản
 
 
 
33,493,360 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner