Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 03-01
26 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 14-01
8 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 07-02
9 văn bản
 
Số 07  ngày 14-02
12 văn bản
 
Số 08  ngày 18-3
14 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 15-4
14 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 05-5
8 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 03-6
14 văn bản
 
Số 15  ngày 18-6
9 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 24-6
1 văn bản
 
Số 18  ngày 04-7
16 văn bản
 
Số 19  ngày 21-7
7 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 25-7
7 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 05-8
16 văn bản
 
Số 24  ngày 13-8
5 văn bản
 
Số 25  ngày 04-9
11 văn bản
 
Số 26  ngày 22-9
10 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 01-10
9 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 27-10
18 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 27-10
18 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 18-11
12 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 04-12
7 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 22-12
6 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

239 văn bản gồm 69 văn bản quy phạm pháp luật và 170 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2014
34 văn bản
 
Tháng 02-2014
21 văn bản
 
Tháng 3-2014
14 văn bản
 
Tháng 4-2014
14 văn bản
 
Tháng 5-2014
8 văn bản
 
Tháng 6-2014
24 văn bản
 
Tháng 7-2014
30 văn bản
 
Tháng 8-2014
21 văn bản
 
Tháng 9-2014
21 văn bản
 
Tháng 10-2014
27 văn bản
 
Tháng 11-2014
12 văn bản
 
Tháng 12-2014
13 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
31 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
125 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
83 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Đất đai - Xây dựng
1 văn bản
 
 
 
33,693,861 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner