Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 02-01
8 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 05-01
5 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 10-01
4 văn bản
 
Số 06  ngày 22-01
14 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 18-02
27 văn bản
 
Số 09  ngày 04-3
4 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 12-3
3 văn bản
 
Số 12  ngày 20-3
8 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 22-4
14 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 06-5
7 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 03-6
23 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 24-6
8 văn bản
 
Số 21  ngày 08-7
8 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 23-7
8 văn bản
 
Số 24  ngày 12-8
14 văn bản
 
Số 25  ngày 09-9
10 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 23-9
10 văn bản
 
Số 28  ngày 16-10
13 văn bản
 
Số 29  ngày 04-11
16 văn bản
 
Số 30  ngày 02-12
9 văn bản
 
Số 31  ngày 20-12
8 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

221 văn bản gồm 52 văn bản quy phạm pháp luật và 169 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2013
31 văn bản
 
Tháng 02-2013
27 văn bản
 
Tháng 3-2013
15 văn bản
 
Tháng 4-2013
14 văn bản
 
Tháng 5-2013
7 văn bản
 
Tháng 6-2013
31 văn bản
 
Tháng 7-2013
16 văn bản
 
Tháng 8-2013
14 văn bản
 
Tháng 9-2013
20 văn bản
 
Tháng 10-2013
13 văn bản
 
Tháng 11-2013
16 văn bản
 
Tháng 12-2013
17 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
10 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
99 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
112 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
1 văn bản
 
Cải cách hành chính - Thủ tục hành chính
23 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
5 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
1 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
1 văn bản
 
Tổ chức bộ máy
5 văn bản
 
Văn bản quy phạm pháp luật
41 văn bản
 
Y tế
1 văn bản
 
 
 
33,493,407 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner